В Кызыл-Кийском институте технологии, экономики и права (КИТЭП) прошли (фото)спортивные соревнования среди преподавателей

img_fon

По словам заведующего кафедрой таможенного дела и экономики КИТЭП БатГУ Мирбека Карабаева, в КИТЭП среди преподавателей института прошли Читать далее →

Кызганычтан кыйылган өлүм

img_fon

img_fonКызыл-Кыя шаарынын Маяковский көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде, 10-февраль түнү, КИТЭП БатМУнун мугалими Кенже Тыныбекованын экинчи кабаттан ыргытылган жансыз Толугу менен →

Кызганычтан кыйылган өмүр (фото)

img_fon

img_fonФевралдын суук коштогон таңында, суук сөз аралап, Кызыл-Кыя шаарындагы Майковский көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде, экинчи кабаттан ыргытылган аялдын денеси Толугу менен →